Sök

”Living on the edge”

”Vid o bred är den väg som leder till fördärv,men livets väg som ger mål & mening är smal”..proklamerade Jesus! Många har undrat över vad som menas med detta och jag ”slår passningen till dig som läser detta”! ”Only the death fish follow the stream”(endast döda fiskar följer med strömmen) sjöng Louise Hoffsten och det ligger mycket i det. Budskapet om att förverkliga sig själv,har hamrats in i vårt medvetande i flera generationer, men hela den filosofin har sin grund i ” den breda vägens ideologi”, gör som den stora massan,flyt med i det marknadskrafterna m.fl.erbjuder! Då det gäller ”sann andlighet”,så talar Jesus om modet att våga ”dö bort ifrån”egoism,konsumtion,egna konstruerade avgudar