top of page

Våra samlingar

Här kan du läsa mer om våra Gudstjänster och övriga samlingar.

 

Vår önskan är att du ska känna dig välkommen respekterad och trygg när du besöker vår kyrka. Oavsett vilken bakgrund du kommer ifrån, om du är helt ny på den kristna scenen eller om du söker alternativ för ditt kyrkobesök. Kanske är du bara nyfiken? I kalendern hittar du information om tid och plats. 

GudsTjänst

På en gudstjänst i Klöverträsk får du lyssna och vara delaktig i sång och musik, ta del av bibelundervisning och umgås med människor i alla åldrar. Våra gudstjänster tjuvstartar 10:30 med kaffemingel i foajén. Själva gudstjänsten börjar med en kort gemensam inledning innan barnen bjuds in till KIDS söndag. Vi avslutar med kyrkkaffe och gemenskap i den intilliggande serveringsvåningen. 

Är du nyfiken på Gud? Vill du veta mer om Jesus och den kristna tron eller har du redan en personlig tro? Oavsett vem du är så önskar vi dig varmt välkommen att besöka vår bygd och fira gudstjänst med oss i Klöverträsk! 

familjegudstjänst

Text saknas. Sång, rörelse, undervisning genom sketcher osv.

UNDERVISNING | BÖN | LOVSÅNG

Denna mötesform är en mer avskalad gudstjänst där lovsång och undervisning har en mer framträdande plats. Efter en stunds inledande lovsång får vi ta del av en något fördjupad bibelundervisning. Gudstjänsten avslutas med en stunds stillhet och bön. 

BÖN OCH BIBELLÄSNING

En gång varannan vecka träffas vi och läser utvalda texter ur bibeln tillsammans. Vi reflekterar över texterna och på vilket sätt vi kan tolka dem utifrån den värld vi lever i idag. Bibelläsningen avslutas med en bönestund.

Dagledigträffar

Text kommer. 

 

Inför guds ansikte

Någon gång per termin samlas vi på kvällstid för att vara i bön och sjunga lovsång tillsammans. Fokus ligger på bön och lovsång snarare än undervisning.

Förbön

Under våra Gudstjänster och samlingar har du möjlighet att få förbön. Det innebär att någon eller några av våra förebedjare ber tillsammans med eller för dig. Du berättar så mycket eller så lite du vill, Gud vet vad du har på ditt hjärta. Inga böneämnen är för små eller för stora för Gud.

Nattvard

Barnvälsignelse

Dopgudstjänst

Församlingskvällar

 

Events

Festivalen
Påsken

Getsemanestund

Uppståndelsefest

After work
Önskesången
Konserter
Nationaldagsfirande
Gökotta

Ledardagar - egen sida - Mauritz

bottom of page